ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդհանուր դրույթներ

salooote.am -ի (այսուհետև՝ կայք, կայքի) ադմինիստրացիան հավաստիացնում է, որ Ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությունը կարևոր է մեզ համար և անհասանելի է երրորդ անձանց: Սույն «Գաղտնիության քաղաքականություն»-ը սահմանում է, թե ինչպես և ինչ նպատակով են կայքում հավաքագրվում և օգտագործվում Ձեր անձնական տվյալները: 

Տեղեկությունների հավաքագրումը

1.1 Կայքից օգտվելիս, մասնավորապես՝ գնումներ կատարելիս, կոնտակտային ֆորմաներ լրացնելիս օգտատերերից կարող են պահանջվել հետևյալ տեղեկությունները՝

 • անուն, ազգանուն.
 • էլ. փոստի հասցե.
 • բնակության կամ առաքման հասցե.
 • հեռախոսահամար:

1.2 Կայքից օգտվելիս մեզ մոտ կարող են պահպանվել Ձեր գործողությունների տվյալները, ինչպիսիք են՝

 • կոնտակտային ֆորմայի կամ չատի միջոցով մեզ հետ իրականացրած նամակագրությունը.
 • էլեկտրոնային նամակագրությունը.
 • կայքում Ձեր կատարած պատվերների պատմությունը, նախընտրած ապրանքների ցանկը:

2. Տեղեկությունների հավաքագրման նպատակը

Կայքից օգտվողների տվյալների հավաքագրման նպատակն է ծառայությունների որակի վերահսկողությունն ու բարելավումը, ծառայություններն ավելի հարմարավետ և հասանելի դարձնելը:

 1. Տեղեկությունների օգտագործումը

Կայքում Ձեր կողմից տրամադրված տեղեկությունները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով՝

 • Պատվիրված ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման որակը բարելավելու համար.
 • Պատվիրված ապրանքների առաքման և հավելյալ ծառայությունների մատուցման ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում Ձեզ հետ կապ հաստատելու նպատակով:

Սույն  «Գաղտնիության քաղաքականությանը» ծանոթանալուց հետո կայքից օգտվելու դեպքում Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը՝ Ձեր տրամադրած անձնական տվյալները վերը նշված նպատակներով օգտագործելու համար:

0
ԶԱՄԲՅՈՒՂ
 • No products in the cart.