Cartoon characters
To make children's holiday a fairy tale
See cartoon characters and order

Miracles become real when a fairy tale comes as a guest...

Cartoon characters

Bring fairytales to life for children by inviting cartoon characters to their parties. Children of all ages adore cartoons, immerse themselves in the stories of their beloved characters, and dream of meeting them in person.

But before inviting cartoon characters for your child’s birthday or other celebrations, first find out (if you’re not already sure) who their favorite cartoon character is.

The Salooote Team: Your Top Choice for Cartoon Character Rentals and Entertainment Programs Planning

Looking for cartoon character rentals and expert entertainment program planning? Look no further! The Salooote team brings a wealth of experience to make your event a hit. We’re eager to discuss every detail with you to ensure the most effective solution.

Arjuk multherosner yerevanum nverneri araqum

Choose your favorite cartoon character and order

See our packages...

Napastak multheros xaxavar mijocarumner cnunndner

Փաթեթ ՄԻՆԻ
(մինչեվ 15 բալիկ)

36.000

դրամ

 1. 1 խաղավար հատուկ ծրագրով,
 2. 1 մուլտհերոս,
 3. Քաղցր բամբակի շոու

Ցանկության դեպքում կարող ենք փաթեթին ավելացնել նաև ծննդյան տորթ, փուչիկներով ձևավորում: Մանրամասների համար կարող եք պարզապես կապվել մեզ հետ:

WhatsApp Image 2023-11-13 at 10.49.24

Փաթեթ միջին
(մինչեվ 25 բալիկ)

49.000

դրամ

 1. 1 խաղավար հատուկ ծրագրով,
 2. 2 մուլտհերոս,
 3. Պղպջակ շոու

Ցանկության դեպքում կարող ենք փաթեթին ավելացնել նաև ծննդյան տորթ, փուչիկներով ձևավորում: Մանրամասների համար կարող եք պարզապես կապվել մեզ հետ:

Փաթեթ Մաքս
(մինչեվ 40 բալիկ)

95.000

դրամ

 1. 1 Խաղավար հատուկ ծրագրով,
 2. 2 մուլտհերոս,
 3. 1 Հսկա արջուկ
 4. Պղպջակ շոու կամ թղթե շոու

Ցանկության դեպքում կարող ենք փաթեթին ավելացնել նաև ծննդյան տորթ, փուչիկներով ձևավորում: Մանրամասների համար կարող եք պարզապես կապվել մեզ հետ:

You may also be interested in...

Working with us is simple, fast and interesting 🙂

Our services are available in Yerevan and throughout Armenia

You can make the payment with Idram or terminal, bank card or manually

0
ԶԱՄԲՅՈՒՂ
 • No products in the cart.